Jeonju, Korea

 

 

 

Lần đầu tới Hàn Quốc
Tháng 11/2019