Nhà của Nong

Dăm ba cái tào lao

Tâm sự sau khi lấy vợ 10 tháng

Tới hôm nay là đã hơn 10 tháng ngày lên xe bông, chỉ mới 10 tháng nên chưa biết sau này cuộc đời sẽ "nở hoa" như thế nào nhưng chắc chắn có rất nhiều thay đổi :v

Cái giường giờ phải chia đôi, đêm ngủ phải giành chăn với "bạn ngủ cùng giường". Sáng thì phải xếp hàng chờ vào toilet :D