10 themes WordPress miễn phí tốt nhất 2017

WordPress là nền tảng CMS phổ biến và được sử dụng rộng rãi, có một cộng đồng tham gia phát triển rất lớn. WordPress themes là rất cần thiết khi xây dựng một website, nó dễ sử dụng và tiết kiệm rất nhiều thời gian vì bạn không cần phải code tất cả mọi thứ từ đầu.

Bài viết này sẽ tổng hợp 10 themes WordPress miễn phí tốt nhất đã được giới thiệu trong năm 2017.

Hello!